آيدين عزيزم

سال نوپیشاپیش مبارک

سال 1396 در حالی آخرین روزهای خود را پشت سر می گذارد که من امیدوارم همه آدمهای روی این کره خاکی در هر جایی که هستند و نفس می کشند، سالم باشند. امیدوارم همه فرشته های نازنینی که به زندگی پدرو مادرشان روح تازه بخشیده اند هیچ وقت سلامتی شان را از دست ندهند. این روزها روزهای آخر سال است و باز مثل همیشه دلهره عجیبی مهمان دلهای ماست. انگار بهار با خود روزهای تازه ای را به ارمغان خواهد داشت و انگار تازه شدن و کنده شدن از روح غبار گرفته سالهای کهنه را از ما طلب می کند. نو شدن هدیه بی نظیر نوروز و بهار آفرینش است که آرزو می کنم تمام نی نی وبلاگیهای عزیز از این نعمت بی نظیر الهی بی بهره نباشند و تلاش کنیم همانند طبیعت لباس نو، زیبا، تم...
25 اسفند 1396