.: آيدين شكريان تا این لحظه ، 5 سال و 4 ماه و 9 روز سن دارد :.