آيدين عزيزم
تاريخ : يکشنبه 10 دی 1391 | نویسنده : مهدي
بازدید : 123 مرتبهموضوع :
تاريخ : شنبه 9 دی 1391 | نویسنده : مهدي
بازدید : 73 مرتبه

کوچولوی نازنینم

هرروزکه بزرگ شدنت رامیبینم ،بیشتربه عظمت پروردگار مهربانم پی میبرم.

حس وابستگی شدیدی راباتمام وجودم احساس می کنم.به گونه ای که برای شادبودنت هرلحظه دست به دامن خدای خودم هستم،خدایی که همیشه به من بیشترازاون که لیاقت داشته باشم بی منت عطافرمود.

دست به دامن خدامیشوم چراکه خنده های توآرامش وجودم رابیشتروبیشترمیکندومن هرلحظه باتوشادتر

میشوم.وهمیشه دعامیکنم که خدابهترین ها راقسمتت کند.موضوع :
تاريخ : چهارشنبه 6 دی 1391 | نویسنده : مهدي
بازدید : 45 مرتبهموضوع :
تاريخ : سه شنبه 5 دی 1391 | نویسنده : مهدي
بازدید : 77 مرتبه

استرسبدنياآمدن بچه احساس پدرانه انسان رابشدت تحريك ميكند،حسي كه تاقبل ازآن دست نخورده مونده بوديااينكه درحالت ضعيفي قرارداشت.دلهره روزهاي اول زندگي  تازه وارددوست داشتني  بطورسرسام آوري

درتاروپودبدنت تزريق ميشه وهميشه نگرانشي.اين نگراني دركناراون همه سختي كه داره حس بسياردلپذيري داره،محبت خفته ناآشنايي رادردرونت بيدار ميكندكه من اسمشو ميذارم محبت پدرانه.موضوع :
تاريخ : دوشنبه 4 دی 1391 | نویسنده : مهدي
بازدید : 148 مرتبه

حدودساعت نه صبح بيست ودوم تيرماه نودويك بودكه توچشمان قشنگت رابه دنيابازكردي

وبه زندگي من ومادرت اميدي تازه بخشيدي وامروزتودرشش ماهگي ات بهترين وشيرين

ترين خنده هاي بهشتي رابه ماهديه ميكني .شيريني خنده هايت بهترين مرحم دنياست براي خستگيهاي من.آمدنت لطف دوباره خدارابرايمان يادآورشدومن احساس ميكنم هرروز عاشقتر

مي شوم.موضوع :
صفحه قبل 1 ... 53 54 55 56 صفحه بعد