آيدين عزيزم

حول حالنا الی احسن الحال

به روزها و ساعت های آخر سال که نزدیک می شویم انگار ثانیه ها زودتر می گذرند و لحظه ها شتاب بیشتری می گیرند .همه در تکاپوی لحظه ی سال تحویل می مانند تا بانگ تحویل سال دمیده شود. واقعاً حس تازه و خوبی ست . وقتی کنار سفره هفت سین می نشینی، شروع می کنی به شمردن ثانیه های آخر سال .انگار که بعد از این تحویل، ثانیه ها و ساعت های متفاوتی خواهی داشت و به نظر فلسفه عید هم همین است و باید تلاش کرد که لحظه ها و روزهای متفاوتی با قبل را تجربه کنیم . به حال خوب فکر کنیم و بکوشیم تا حالمان در کنارهم خوب شود. دعا کنیم تا قلبهایمان از هم دور نشود و بودن در کنار هم به ما نوید آرامش و آسایش بیشتری  بدهد. یک بار سال ها قبل بود که ...
27 اسفند 1393

بیشتر بخند

خنده های تو هیجان قلب مرا بیشتر میکند، سکوت دلم را می شکند، به قلبم قوت می دهد و خاطرم را آرام می کند و انگار یاد دوران کودکی خودم میکنم که با هر بهانه ای شاد بودم. بخند عزیزم و بیشتر بخند، آنقدر که مسحور خنده هایت شوم . بیشتر بخند، آنقدر که مسرور چشمان پاک وبی آلایشت شوم. وقتی می خندی مهر خدا را می بینم و محبت او را . بیشتر بخند... بخند تا بشکند سایه غمبار این دلتنگی ام... ...
19 اسفند 1393

خدایا حالمان را خوب کن...

امروز جمعه است پانزدهم اسفند ماه یکهزاروسیصدو نودویک .آخرین روزها وساعت های سال .عادت کردیم به انتها که می رسیم شمارش ثانیه ها را سرعت می دهیم تا برسیم به لحظه هایی که بانگ یا مقلب القلوب والابصار دمیده شود و امیدوار باشیم به یا محول الحول ولاحوال تا دگرگون کند حالمان را .شاید سپرده ایم خودمان را به او و فراموش کردیم خودمان را . آنقدر پیچیده ایم به خودمان که ازیاد برده ایم حال های آرام بخش زندگی را .معلوم نیست از کجای این روزگار لذت طلب می کنیم. گم شدیم در برزخی که هیزمش را بادستان آلوده خود مهیاکرده ایم. خدایا توحالمان را خوب کن .آن گونه که باید باشیم .نگذار دلهایمان از تو و ازهم دور شود .وای اگر تو به دادمان نرس...
15 اسفند 1393

خدایاشکرت

این دنیا یک روز تمام می شود اما مهربانی باقی می ماند. مثل بوی خوش دست تو ...
15 اسفند 1393