آيدين عزيزم

خدایابسیارسپاسگزارم

داشتم باخودم فکرمیکردم ،این روزها که همه به فکرعیدوعیدی گرفتن هستندمن تاحالا مهمترین عیدی هایی که گرفتم چی بوده .هرچی فکرکردم به ذهنم رسید که من بهترین عیدی هایی که گرفتم دوباربوده ،ازکسی که هرچه خواستم بی منت ،حتی خیلی زودترازآنچه که عید برسه به من هدیه کرده .امسال جزواون سالهایی بوده که خدای مهربان یکی ازبهترین فرشته هاشو برای ما عیدی داده ،یک ارمغان بی نظیرویک عشق تازه وپرانرژی ،پسرک خوشقل من امسال خانه  ماراپرازعیدی وشادی کرده وسفره ماپرازبرکت. هرچند اون طوری که باید وشایدنتونستم شکرخدارابجا بیارم اما بسیارممنون وسپاسگزارم که چندروزدیگه سرسفره هفت سین خونمون از یک فرشته کوچولوهم بایدپذیرایی کنیم ،به خاطرداشتنش شکرکنیم ،قول...
27 اسفند 1391

امروزاولین روزنه ماهگیته

پسرگل وبانمک من ،نمیدونی چه حال خوشی دارم وقتی شباوجودتو بومیکشم ،چه کیف باحالی بهم دست میده وقتی میبینم هستی،کنارمونی ،نفس میکشی،لبخندمیزنی ،حتی گریه میکنی. انگارکه قشنگترین حس دنیا رالمس کرده باشم.مست میکنی ،سرشارازانرژی میشم وتازه ترین وناب ترین لحظه هاراکه تاحالا نداشتم تجربه میکنم .پسرک تروتمیزم ،کلاًتغییردادی زندگی مارا... بابت همه این شیطونیات ازت ممنونم.
23 اسفند 1391

بامن حرف بزن عزیزم

قربونت برم خدایا پسرم یواش یواش میخوادحرف زدنو یادبگیره.وقتی نیگات میکنه یاوقتی باخودش داره بازی میکنه صداهاراتمرین میکنه ،به صداها مخصوصاًاهنگهای تند واکنش نشون میده خدایا هزاران مرتبه شکرت
19 اسفند 1391